กิจกรรมวันสงกรานต์ อุ่นไอร้อน ณ ไมตี้ฯ

  • กิจกรรมวันสงกรานต์ อุ่นไอร้อน ณ ไมตี้ฯ
  • กิจกรรมวันสงกรานต์ อุ่นไอร้อน ณ ไมตี้ฯ
  • กิจกรรมวันสงกรานต์ อุ่นไอร้อน ณ ไมตี้ฯ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ทางบริษัท ไมตี้ฯได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ นำโดยคุณสมบูรณ์ เสาวณีย์วาทกุล กรรมการผู้จัดการ และร่วมด้วยคณะพนักงานไมตี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์นี้ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดี พร้อมทั้งเพิ่มความรักความสามัคคีในองค์กรเป็นประจำทุกปี ซึ่งเริ่มด้วยกิจกรรมสรงน้ำพระ ต่อด้วยกิจกรรมรดน้ำ-ดำหัวคณะผู้บริหารและหัวหน้าแผนก พร้อมการให้พรซึ่งกันและกัน ทำให้สนุกชื่นมื่นกันทุกคน ทั้งไทย-พม่า เพราะพวกเราทุกๆคนเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน สุดท้ายนี้ขอให้ความสุข ความเจริญเป็นของพวกเราทุกคนและทุกๆท่านครับ.