งานครบรอบ 14 ปี บริษัท ไมตี้ อีเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด

  • งานครบรอบ 14 ปี บริษัท ไมตี้ อีเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
  • งานครบรอบ 14 ปี บริษัท ไมตี้ อีเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
  • งานครบรอบ 14 ปี บริษัท ไมตี้ อีเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด

งานครบรอบ 14 ปี บริษัท ไมตี้ อีเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด


     เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 บริษัท ไมตี้ อีเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด จัดงานฉลองครบรอบ 14 ปีในการดำเนินธุรกิจ ณ พื้นที่ลานกิจกรรมของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวและผลักดันองค์กรสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตต่อไป