กิจกรรมทำบุญประจำปี 2561 และ งานเลี้ยงฉลองขึ้นปีใหม่

  • กิจกรรมทำบุญประจำปี 2561 และ งานเลี้ยงฉลองขึ้นปีใหม่
  • กิจกรรมทำบุญประจำปี 2561 และ งานเลี้ยงฉลองขึ้นปีใหม่
  • กิจกรรมทำบุญประจำปี 2561 และ งานเลี้ยงฉลองขึ้นปีใหม่

     เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ทางบริษัท ไมตี้ฯได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญประจำปีบริษัท นำโดยคุณสมบูรณ์ เสาวณีย์วาทกุล กรรมการผู้จัดการ และร่วมด้วยคณะพนักงานไมตี้ เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี 2562 โดยมีกิจกรรมทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์กร และงานเลี้ยงฉลองขึ้นปีใหม่ โดยจัดในธีมงานสีแดง “เรด โก ทู ปาร์ตี้” รวมถึงการมอบของขวัญให้พนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรักสามัคคีและมีสมาธิในการทำงานร่วมกันให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานในสายงานต่างๆอีกด้วย